Traditionella hus till försäljning

Traditionella hus till försäljning

Som man byggde förr

Vi bygger också hus på egna fastigheter. Önskar man komma och se pågående husbyggnationer är det bara att höra av sig. Vi träffas gärna för en rundvandring och frågestund. Det kan vara av stort intresse att se och förstå hela konstruktionen – att uppleva allt på plats. Självklart finns det möjlighet att vara med och påverka ytskikt vid köp innan det läggs ut på den öppna marknaden.