Låt er inspireras

Omfattande renoveringar och mindre projekt

Ett gott hantverk och yrkeskunnande

Fullständiga förvandlingar

Vi ber att få hänvisa till bifogat galleri, där en del representerar ’platsbyggd inredning’ och en del mer eller mindre omfattande ’renoveringar’. Vissa har snickeriet för platsbyggd inredning utfört utan Louben Stockholms inblandning, medan flertalet utförts som gemensamma projekt.